El teu nom (requerit)

Els teus Cognoms (requerit)

Empresa (requerit)

Correu Electrònic (requerit)

Comentari

Desitjo rebre informació sobre:

 Oficines i Despatxos
 Cooworking
 Espai per a esdeveniments i Auditori
 Oficina Virtual
 Locals comercials
 Sales d'actes i reunions

Com ens ha conegut?

 Correu directe
 Premsa / anuncis
 Promoció econòmica Diputació de Barcelona
 Buscadors (Google,Yahoo, Bing)
 Fires / Congressos / Seminaris
 Associació nacional de Centres de Negoci
 Recomanació

Accepto que, a efectes de l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades Personals, del 13 de desembre (LOPD), les dades incloses en aquest formulari seran incorporades en un fitxer propietat d'Activitats Integrades SA (amb seu a Carrer Mogoda 1, pol. Ind. Can Salvatella, 08210, Barberà del Vallès) amb la finalitat de realitzar labore comercials i publicitàries. Aquesta autorització té validesa fins a la revocació per part del titular de les dades. Per donar-se de baixa o canviar les dades s'ha d'enviar un correu electrònic a info@nodusbabera.cat.